Op deze pagina kunt u binnenkort meer lezen over de groep Simalungun, het is de bedoeling dat op deze site ook een stukje geschiedenis over de laatste 100 jaar zal verschijnen, informatie over stambomen, Simalungun koningen, de bezetting en onderdrukking door de Nederlanders, de stichting/oprichting van de Gemeente Permatang Siantar en ook originele documenten hiervan door u gelezen kunnen worden.

Waarom een site oprichten speciaal voor of over Simalungun mensen ?

Omdat zoiets nog niet bestaat in Nederland of in geheel Europa.

Daarmee zijn wij dus de eerste.

Dit is een informatieve site, en is ook bedoeld om bepaalde groepen of om mensen nader bij elkaar te brengen, eventueel met adressen uit te wisselen etc.

Bestaat er een eigen Nederlandse organisatie of vereniging van Simalungun in Nederland? 

Er is een wel een Nederlandstalige Simalungun groep die min of meer een organisatie is, echter zij hebben
geen eigen bestuur, maar zij onderhouden wel goede contacten met een Simalungun groep in Duitsland,
daar hebben zij wel een organisatie en een bestuur. De naam van deze organisatie is IWS.
De genoemde Simalungun groep die actief is in Nederland is feitelijk een onderdeel van de overkoepelde organisatie IWS Europa.

Kan ik in contact komen of meer informatie krijgen over Batak of Simalungun mensen die in Nederland wonen of mij aanmelden?

Ja, dat kan, door op de buttonknop in het linker menu aan te klikken onder de noemer contact, kunt u vragen om meer informatie, u hoeft dan alleen een verzoek om informatie te vragen of te laten weten dat u belangstelling heeft. Mevrouw Purba zal dan mogelijk met u contact opnemen en/of u de benodigde informatie verstrekken.

w3cw3cw3c
lake toba uitzicht
valid

Simalungun.nl

simalung kop